Υπηρεσίες

li-11

Η πρώτη εταιρία στον κλάδο που πιστοποιήθηκε με ISO 9001

li-12

Με επικεφαλείς στον σχεδιασμό Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς του Ε.Μ.Π.

li-13

Στιβαρότητα Κατασκευών

li-21

Τεχνική υποστήριξη απο εξειδικευμένα συνεργεία

li-22

Φιλικότητα προς το περιβάλλον

li-23

Επένδυση στο μέλλον

Η πρώτη εταιρία στον κλάδο που

πιστοποιήθηκε με ISO 9001

Τεχνική υποστήριξη απο

εξειδικευμένα συνεργεία

Με επικεφαλείς στον σχεδιασμό

Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς του Ε.Μ.Π.

Φιλικότητα προς το

περιβάλλον

Στιβαρότητα Κατασκευών

Επένδυση στο μέλλον